Tlmočnícka technika počítačových programov

by spravca

Väčšina z nás používa denne preklad textu online, a to bez toho, aby sme si uvedomili, o akú komplexnú záležitosť ide. Pokroky v oblasti prekladateľského software-u v poslednom období naznačujú, že sa nám nakoniec možno aj podarí dostavať dávno rozostavanú „babylonskú vežu“. Viaceré svetové popredné služby prekladateľského typu predstavili technológie automatizovaného tlmočenia cudzích jazykov pomocou komplexných algoritmov. Tým sa rozšíril výber dostupnej tlmočníckej techniky aj o túto vymoženosť, ktorá v svojich prvých krokoch poskytuje často vtipné, ale zato nádejné výsledky. Ide však o významný pokrok v oblasti prekladateľstva, v ktorom panujú textuálne prekladače, aspoň čo sa automatizovaných prekladov týka. Tie sa často používajú na preklad textu online.

Žiaden stroj ale (zatiaľ) neprekonal ľudskú kapacitu komplexne pochopiť text v jednom jazyku a interpretovať ho v inom s dôrazom na želaný odkaz, ako aj bez straty pôvodného zmyslu. Automatizované prekladanie má svoje miesto hlavne pri repetitívnych frázach alebo zafixovaných slovných spojeniach, aké sú často v používateľských rozhraniach počítačových programov alebo prístrojov. Tento typ prekladu sa nazýva aj lokalizácia software-u a je dôležitým prvkom produktu každej poprednej softwarovej firmy.

Lokalizácia – oveľa viac ako preklad

Na oko jednoduchá záležitosť, no lokalizácia populárnych softwarových balíkov a platforiem zahŕňa oveľa viac ako je preklad samotného textu. Tento proces si vyžaduje pozorné naštudovanie architektúry a rozloženia jednotlivých prvkov, aby nedochádzalo k neskorším kolíziám a nejednotným výrazom, ktoré vytvoria mätúce rozhranie pre používateľa. Samozrejmosťou je zjednotenie štýlu a terminológie, čo prispieva k čistému vzhľadu a ľahšej orientácii. Nezanedbateľnou časťou je aj určenie korektnej dĺžky jednotlivých fráz a to tak, aby nedošlo k narušeniu grafického rozhrania, ale ani k strate výpovednej hodnoty. Samotná lokalizácia by nemala ovplyvňovať chod konkrétneho software-u, a preto sa každý jazykový balík dôkladne testuje. Finálny produkt tak umožní používanie konkrétneho programu širšiemu okruhu ľudí v rodnej reči a bez obmedzení v podobe nezrozumiteľného textu.

Profesionálny preklad

Aby zaručili kvalitu prekladu a dobré používateľské rozhranie, využívajú vývojári služby profesionálnych prekladateľov, ktorí garantujú presnosť a správnosť prekladov. Jednou z prekladateľských agentúr je aj Aspena, ktorá už 20 rokov pôsobí na trhu a ponúka svoje služby vo viacerých svetových jazykoch. Špecializuje sa na stredoeurópske a východoeurópske jazyky, pričom využíva služby rodených hovorcov. K dispozícií je viac ako 50 rôznych jazykových kombinácií. Túto spoločnosť nájdete aj na webe www.aspena.sk.

 

 

FOTO:  © auremar / Dollar Photo Club

 

You may also like