Nezabúdajte na poistenie sedadiel vo vašom aute

by spravca

Veľká časť z nás vlastní motorové vozidlo. Vozíme sa ním napríklad do práce, na nákupy, za športovým vyžitím, alebo na dovolenku. Naozaj, použitie štvorkolesového tátoša je univerzálne. Lenže ako vieme, niekedy dôjde pri jeho prevádzke k rôznym neblahým situáciám. Od bežných drobných poranení, až po hrozivo vyzerajúce zrážky s pevnou prekážkou alebo iným autami.

Aby sa zmiernili následky v súvislosti s týmito situáciami, poisťovne ponúkajú okrem iného aj takzvané poistenie sedadiel v dvojstopovom motorovom vozidle, teda v osobnom aute, ale taktiež aj v dodávke, autobuse a nákladnom aute. My jednoznačne odporúčame zakúpiť si takéto poistenie, pretože štatistiky nehodovosti na Slovensku a vôbec v celej Európe sú neúprosné.

Počet dopravných nehôd neustále stúpa a aj v dôsledku stále väčšieho počtu motorových vozidiel na cestách. Netreba sa chlácholiť, že nám sa nič nestane, iba tým druhým. Môžete byť vynikajúci vodič, ale čo je vám to platné, ak v cestnej premávke nie ste sám. Stačí malá nepozornosť a ste v tom až po uši a vaši spolucestujúci tiež.

Na koho a na čo sa vzťahuje úrazové poistenie osôb

Úrazové poistenie osôb sa vzťahuje buď iba na vodiča, alebo na všetky sedadlá. Taktiež poisťovne rozlišujú, medzi tým, či sa jedná o auto, ktoré vedie striedavo viacero šoférov, alebo iba jeden. Rozsah úrazového poistenia osôb prepravovaných motorovým vozidlom je naozaj veľmi široký. Pokrýva drobné odreniny, zlomeniny, popáleniny, denné odškodnenie, hospitalizácie v nemocničných zariadeniach, a dokonca aj následky vyplývajúce z prípadnej smrti dotknutých osôb.

Podmienky poisťovní, za ktorých vás poistia

Podmienky poistenia si poisťovne určujú samé. V niečom sú spoločné a v niečom zase rozdielne. Určite musí mať vaše motorové vozidlo vyhovujúci technický stav potvrdený platnou technickou kontrolou, musí mať pridelenú evidenčnú značku, nesmie presiahnuť určitý vek, nesmie byť prekročené obsadenie sedadiel, a podobne. A vôbec, vaše motorové vozidlo musí patriť do kategórie poistiteľných vozidiel.

Poisťovne samozrejme zohľadňujú tiež tú skutočnosť, či ste boli v aute v čase poistnej udalosti pripútaní bezpečnostným pásom, alebo nie. A to isté platí aj pre prepravované osoby. Rozdiely sa vyskytujú v celkovej poistnej sume, t. j. vo výške poistky, a od toho, či úrazové poistenie prepravovaných osôb v motorovom vozidle je, alebo nie je súčasťou iného poistenia. Poisťovne vám môžu odmietnuť plnenie poistnej udalosti aj vtedy, ak sa jedná o osoby staršie než osemdesiat rokov.

Pri akých situáciách platí dojednané poistenie sedadiel

Keby sme sa pozreli na konkrétny zoznam poistných udalostí, tak najčastejšie poisťovne poisťujú, ak sa vám niečo stane pri nastupovaní, alebo vystupovaní zo stojaceho motorového vozidla, počas jazdy motorového vozidla, alebo pri uvádzaní motorového vozidla do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy. Ďalej, ak dôjde zraneniu osôb pri krátkodobých zastávkach a v priestoroch určených pre prevádzku motorového vozidla. A taktiež, ak dôjde k poistnej udalosti pri malých opravách, napríklad výmene kolesa. Rovnako sa poistenie sedadiel vzťahuje na poistnú udalosť pri dopravnej nehode, prípadne blízko nej.

Poistia každého v aute bez rozdielu, dokonca aj stopárov

Nakoniec by sme sa trošku pristavili ešte pri tom, pre koho konkrétne je poistenie sedadiel určené. Naozaj nezáleží, či ste majiteľ, držiteľ, nájomca, či auto riadi jeden šofér, alebo sa za jeho volantom striedajú viacerí šoféri. A taktiež je poisťovni jedno, na čo sa konkrétne motorové vozidlo používa. Nech ste fyzická osoba, živnostník, právnická osoba, či auto používate na súkromné účely, prevážate v ňom materiál, prevádzkujete taxislužbu, a podobne. Ak nejazdíte na motorke, máte vyhraté.

Kto nevyužíva internet ten je nemoderný

V tomto type poistenia je spolu s cestovným poistením, resp. s krátkodobým poistením azda najvýhodnejšie sa poistiť modernou formou online, cez web. Nalogujete sa teda na internetovú stránku vami vybratej poisťovne, vyplníte požadované údaje a hotovo. Zostáva už iba zaplatiť podľa toho, ako sa rozhodnete. Môžete sa rozhodnúť medzi platobnou kartou, internet bankingom, hotovostným vkladom v banke, prevodom z vášho bankového účtu, alebo zájdete na poštu a požadovanú sumu zaplatíte poštovou poukážkou. Na základe platby obdržíte potvrdenie o zaplatení poistenia.

Plaťte rýchlo a bezpečne

Kedy vám začína platiť poistenie? V prípade, ak ste sa rozhodli uzatvoriť online poistenie a zaplatiť ho kartou, alebo cez internet banking, poistenie začne platiť v tom momente, kedy banka potvrdí vašu platbu, čiže v ten konkrétny deň. Ak zaplatíte hotovosťou na pošte, za platný dátum sa považuje deň, v ktorom sa pripíše suma na účet poisťovne. Poistenie sedadiel sa uzatvára jednorazovo a trvá jeden rok. Po jeho uplynutí poistenie zanikne. Ak nastane poistná udalosť, je potrebné ju nahlásiť do tridsiatich dní odo dňa vzniku.

Na úplný zaver zopakujeme našu radu. Poistenie sedadiel v aute chráni spolupasažierov na cestách.

You may also like