Neberte na ľahkú váhu žiadne vycestovanie za hranice Slovenska

by spravca

Cestovanie znamená pre každého niečo iné. Niekto sa do zahraničia vyberie za výletom či oddychom, niekto cudzinu navštevuje kvôli práci. Nech je to už akokoľvek, je dobré, ak ste pri každom výjazde do zahraničia poistený.

Práve poistenie vám môže finančne pomôcť, ak k niečomu na vašich cestách dôjde. Práve financie sú tie, ktoré budete potrebovať, ak sa vám stane nejaký úraz. Každá krajina má na takéto prípady inú legislatívu a iné poplatky, preto sa v horších prípadoch spoľahnite na svoju poisťovňu.

Celoročné cestovné poistenie sa vyplatí, ak vycestujete viac ako raz

Aj pri obyčajnej dovolenke s rodinou by ste si mali uzatvoriť cestovné poistenie. To sa však delí podľa toho, ako často do zahraničia cestujete. Ak ide o jednorazovú letnú dovolenku, bude pre vás výhodnejšie, ak si uzatvoríte krátkodobé cestovné poistenie, ktoré poisťovne ponúkajú na niekoľko dní. Ak sa však vaše cesty do cudziny konajú aj niekoľkokrát za rok, určite si uzatvorte celoročné cestovné poistenie. Predídete tak situáciám, keď sa vám niečo prihodí a vy nebudete poistený.

Účel rozhodne o type cestovného poistenia

Čo je určite potrebné zvážiť pri uzatváraní takéhoto poistenia, je účel vašej cesty. Ten rozhoduje o tom, aký typ poistenia si vyberiete. Ste skôr turista, pre ktorého je cestovanie koníčkom a do cudziny chodí spoznávať nové miesta a oddychovať, alebo sú vaše cesty skôr pracovného typu, alebo dokonca vykonávate nebezpečné práce? Odpoveď na tieto otázky vám zodpovie aj otázku, aký typ poistenia si vybrať, ale aj výšku poistnej sumy a typ rôznych pripoistení, ktoré si môžete k poisteniu uzatvoriť.

Na trhu existuje niekoľko druhov cestovného poistenia, ktoré zohľadňujú aj vyššie spomenuté faktory. Medzi ne patrí:

  • cestovné poistenie, ktoré si uzatvoríte, ak vycestujete do zahraničia niekoľkokrát, pričom jeden pobyt nemôže prekročiť 90 dní,
  • vybrať si môžete celoročné cestovné poistenie, ktoré si môžete uzatvoriť bez toho, aby ste sa vrátili počas roka naspäť domov,
  • viacročné cestovné poistenie buď pre jednotlivca, alebo aj celú rodinu,
  • celoročné poistenie do hôr, ktoré pokrýva najmä náklady spojené so zásahom Horskej záchrannej služby.

Rozsah krytia

To, čo v zahraničí a na svojich cestách budete mať poistené, je ďalšou dôležitou náležitosťou, ktorú by ste mali poznať. Štandardne cestovné poistenie kryje liečebné náklady, úrazové poistenie do zahraničia, poistenie batožiny alebo rôzne asistenčné služby.

Poistiť si môžete aj storno zájazdu či zmeškanie letu

No aj na prípady ako zmeškané lietadlo či zrušenie letu poisťovne mysleli, a preto sa dá v rámci cestovného poistenia poistiť aj proti tomu. V prípade zmeškania odchodu, či už lietadlom, alebo autobusom, si je však nutné dať túto skutočnosť potvrdiť príslušným dopravcom. Aj v prípade, že ste zmeškali lietadlo z dôvodu poruchy na električke, ktorou ste sa na letisko chceli dostať, vám poisťovňa vráti peniaze, ktoré ste museli vynaložiť napríklad na nákup letenky na iný spoj alebo prenocovanie či stravu počas čakania.

Poistenie platné vo svete alebo v rámci Európy

Poistná suma, na ktorú si cestovné poistenie uzatvoríte, sa líši. Každá poisťovňa ponúka iné balíky služieb, no suma sa líši najmä podľa toho, či sa vaša cesta do zahraničia realizuje v rámci Európy alebo cestujete ďalej. Je dôležité sa zamerať aj na chudobnejšie a, naopak, vyspelejšie krajiny, ktoré chceme navštíviť. Zdravotná starostlivosť a náklady na ňu sa líšia. Preto ak cestujete do vyspelejších krajín sveta, ako USA či Kanady, je vhodné zvoliť si poistnú sumu vyššiu alebo si uzatvoriť cestovné poistenie s neobmedzeným krytím, budete si tak istý, že v prípade potreby budú vaše náklady potrebné na vašu starostlivosť alebo dokonca prevoz domov kryté.

Pripoistenia

Niektorí do zahraničia cestujú za prácou. Vykonávať tam môžu aj rizikové povolania či športy, medzi ktoré môžeme zaradiť napríklad práce vo výškach. Tí, ktorých sa to týka, by mali pri uzatváraní poistenia myslieť aj na pripoistenia, ktoré im zaručujú krytie v prípade úrazu práve pri vykonávaní rizikového povolania či športu.

Poistenie k platobnej karte

Mnohé poisťovne ponúkajú svojim klientom cestovné poistenie k platobným kartám. Takéto uzatvorenie poistenia ponúka niekoľko výhod a držiteľ karty si môže poistiť nielen seba, ale aj rodinných príslušníkov. Kým niektoré poisťovne poistia neobmedzený počet rodinných príslušníkov, iné poisťovne majú počet obmedzený. Nevýhodou v tomto smere je aj fakt, že rodinní príslušníci sú chránení, len ak cestujú s držiteľom karty.

Čo pre vás predstavuje obrovskú výhodu takéhoto typu cestovného poistenia je to, že obsahuje aj také riziká, ktoré sú spojené práve s vašou platobnou kartou. Poistenie k platobnej karte tak môže obsahovať poistenie poškodenej veci, ktorú ste si zakúpili platobnou kartou, alebo poistenie krádeže hotovosti, ktorú ste si vybrali platobnou kartou.

Poistenie platí aj v období blokácie karty

Toto cestovné poistenie vás kryje aj v prípadoch, ak je vaša karta blokovaná, to znamená, že ste ju stratili alebo vám bola odcudzená. Pri tomto poistení však dbajte na riziká, proti ktorým ste krytí. Mnohé z nich sú totiž obmedzené. Poistné, ktoré budete za poistenie platiť, je nižšie, ale aj rozsah krytia. Vždy si preto dôkladne pozrite, čo dané poistenie kryje, aby ste vedeli, proti čomu ste chránení.

Pri uzatváraní cestovného poistenia musíte dbať na niekoľko faktorov. Dôležitým je tak nielen účel a dĺžka vašej cesty do cudziny, ale určite riziká, proti ktorým chcete byť chránení, a výška poistnej sumy. Niekedy sa vám môže zdať vysoká, no v prípade potreby sa vám to vyplatí. Liečebné náklady v niektorých krajinách sa môžu vyšplhať aj na niekoľko desiatok tisíc eur.

You may also like