3 cenné tipy, ako na jednoduché účtovníctvo

by spravca

… aby bolo skutočne jednoduché. Povinné účtovanie a účtovníctvo totiž väčšine z nás až takú radosť nerobí, preto je cenná každá rada, ako si to zjednodušiť a nerobiť zbytočné chyby.

Ak sa Vás táto otázka jednoduchého účtovníctva týka, prezradíme Vám, na čo si pri ňom dávať pozor, nech Vás zbytočne nezaťažuje.

  1. Preddavky v jednoduchom účtovníctve

Každý predávajúci dobre vie, že je toho veľa, na čo musí myslieť a čo všetko musí splniť. Ostro sledovaná a kontrolovaná ochrana osobných údajov, ako aj správne vedené účtovníctvo. Niekto to zvláda sám, iní si nechajú pomôcť odborníkmi, aj na jednoduché účtovníctvo. V prípade, že si na to trúfate sami, možno sa Vám zídu nižšie zmienené rady, na čo si pri jednoduchom účtovníctve dať pozor.

Tak po prvé, preddavky na konkrétny tovar alebo službu sú v jednoduchom účtovníctve daňovým výdavkom už v čase úhrady preddavku. A u príjemcu preddavku je preddavok na tovar alebo službu zdaniteľným príjmom už v čase inkasa preddavku. Ak to porovnáme s podvojným účtovníctvom, kde náklad alebo výnos vzniká až pri prijatí, resp. vystavení faktúry za tovar či službu, v jednoduchom účtovníctve majú vplyv na základ dane už prijaté preddavky, a to ešte pred samotnou kúpou tovaru  alebo služby.

  1. DPH v jednoduchom účtovníctve

Daňová povinnosť Vám vzniká v deň dodania tovaru a služby, príp. v okamihu prijatia platby pred dodaním tovaru či služby alebo v iný deň vyplývajúcim zo zákona č. 222/ 2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. To pravdaže v prípade, ak si platiteľ DPH neuplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru a služieb.

Ako platiteľom účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva pre Vás z toho vyplýva, že síce sa pre účely dane z príjmov porovnávajú príjmy a výdavky, ale pre účely DPH sú tu podstatné predovšetkým dátumy na faktúrach, teda dátum dodania tovaru, poskytnutia služby, prijatia platby, teda Vaše pohľadávky a záväzky, hoci ešte neuhradené

  1. Uzávierka v jednoduchom účtovníctve

Uzávierka účtovníctva v jednoduchom účtovníctve je proces uzatvárania účtovných kníh a príprava účtovníctva na zostavenie účtovnej závierky.

Dôležitým krokom k správnemu vyčísleniu základu na každoročnú daň sro v daňovom priznaní je zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií, ktoré sú súčasťou uzávierky účtovníctva. Pamätajte si, že sa účtujú vždy k poslednému dňu daného účtovného obdobia.

V jednoduchom účtovníctve ide aj o zaúčtovanie daňových odpisov, vyčlenenie z daňových výdavkov nájomné zaplatené fyzickej osobe na nasledujúce obdobie, zaúčtovanie vzájomného zápočtu pohľadávok a záväzkov…

 

 

You may also like