Poistenie posádky

by spravca

Autá sa stali každodennou súčasťou života. Už takmer každá rodina vlastní minimálne jedno auto. Aj napriek tomu, že sú v dnešnej dobe autá niekoľkokrát bezpečnejšie ako tomu bolo v minulosti, nehodovosť na cestách je stále vysoká. V prípade nehody sú  bezpečnostné prvky, ktorými sú vozidlá vybavené, schopné zmierniť len následky nehody, nie úplne sa jej vyhnúť. V tomto prípade je úrazové poistenie voľbou, ktorá pomôže pri nečakaných finančných nákladoch vzniknutých po úraze.

K úrazu môže dôjsť kedykoľvek a kdekoľvek

Či už holdujete adrenalínovým športom, ste zarytý motorkár či len klasický vodič, určite si uvedomujete, že k úrazu môže dôjsť úplne nečakane. Takpovediac, úraz je všade okolo, či už ide o dopravnú nehodu, šport alebo akúkoľvek inú nečakanú udalosť, nikdy nemáme istotu, že nestretne práve nás. V tomto prípade je lepšie zaviesť preventívne opatrenie, a to v podobe úrazového poistenia. Pri jazde autom nemáte nikdy istotu, či vás nepostrehne stret so zverou či iná kolízia. Proti takýmto situáciám vás žiadne poistenie neochráni, no v prípade, že už sa stane, úrazové poistenie pre vodiča a pasažierov pomôže preklenúť náročné obdobie po úraze.

Dbajte na bezpečnosť posádky pri jazde autom

Každý vodič by si mal uvedomiť, že ak necestuje sám, mal by okrem dodržiavania bezpečnostných opatrení pri šoférovaní aj chrániť svoju posádku v aute. Podľa štatistík sa na území Slovenskej republiky  smrteľná dopravná nehoda stane každý piaty deň. Väčšinou je zapríčinená jazdou nedovolenou rýchlosťou. Zodpovednosťou každého vodiča je dodržiavať predpisy o cestnej premávke. Veľký pozor je potrebné dať aj na alkohol a iné návykové látky. Veľmi podceňovaný je zostatkový alkohol a už malá hladina alkoholu v krvi spojená s únavou môže do značnej miery ovplyvniť a otupiť reakcie vodiča. Takáto jazda je v prvom rade nebezpečná a život ohrozujúca, no v druhom rade, v prípade poistnej udalosti nemajú poistené osoby nárok na poistné plnenie, keďže nespĺňali podmienku spôsobilosti viesť motorové vozidlo.

Môžete poistiť svojich spolujazdcov

Úrazové poistenie ponúka pomoc pri preklenutí obdobia po úraze dôsledkom dopravnej nehody. Úrazové poistenie si môžete uzavrieť na odškodnenie poistných osôb v prípade smrti v dôsledku úrazu pri jazde poisťovaným autom či v prípade trvalých následkov úrazu. Maximálne výška odškodnenia v prípade smrti alebo trvalých následkov úrazu je 7000 € a poistenie je platné v celej Európe. Úrazové poistenie je možné uzatvoriť len pre vodiča, alebo aj pre celú posádku vozidla – poistenie spolujazdcov v poisťovni Onlia ako doplnkové poistenie k hlavným poisteniam.

 

You may also like